Czerwiec 13 2024 09:25:08
Nawigacja
· Strona główna
· Newsy
· Archiwum newsów
O NAS
· Z kart historii
· Patron szkoły
· Pracownicy szkoły
· Dyrekcja
· Rada Rodziców
· Samorząd Uczniowski
· Złota Księga
INFORMATOR SZKOLNY
· Dokumenty Szkoły
· Zestaw programów
· Podręczniki
· PSO w-f
· Sierpeccy badacze
· Listy przyjętych
· Plan pracy szkoły
· Kalendarz pracy szkoły
· Terminarz oceniania
· Wyprawka szkolna
· Projekt edukacyjny
· Plan lekcji
· Zajęcia dodatkowe
· e-Dziennik
· Szkoła z klasą
· Konkurs Piosenki Polskiej
· Konkursy
· Wycieczki
· Sukcesy sportowe
· Lekkoatletyczne rekordy
· Galeria
· Publikacje
· Rekrutacja
· Dni wolne
· Ferie zimowe
PSYCHOLOG & PEDAGOG
· Zapraszamy
· Informacje
BIBLIOTEKA
· Szkolne centrum multimedialne
· Regulamin pracowni
· Bibliteka szkolna
· Regulamin biblioteki
· Darmowy podręcznik
ŚWIETLICA
· Z życia świetlicy
· Doradca zawodowy
STOŁÓWKA
· Regulamin
· Obiady
KONTAKT
· Rodzic/uczeń
· Administrator
INNE
· Szukaj
· Event Calendar
Przeznacz 1% podatku
Przeznacz 1% podatku

FUNDACJA ROSA
NUMER KRS: 0000207472
Gimnazjum Miejskie
w Sierpcu
Identyfikator placówki:
136571

W załączeniu informacja jak należy wypełnić PIT:
pit.doc, pit.pdf.

W ten sposób zdobyte środki wzbogacą bazę dydaktyczną naszych uczniów.
Ostatnia fotka

LOGO

koncert37

koncert36
PODSUMOWANIE PRACY GIMNAZJUM
Aktualności28 lutego 2000 roku uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu powołano do życia Gimnazjum Miejskie w Sierpcu z siedzibą przy ulicy Braci Tułodzieckich 2. Rozpoczęło ono swoją działalność 1 września 2000 roku.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się 28 sierpnia 2000 roku.
W pierwszym roku istnienia placówki uczyło się w niej 660 uczniów w 44 oddziałach a Radę Pedagogiczną stanowił zespół 49 nauczycieli, przed którymi stanęło trudne i odpowiedzialne zadanie kształtowania nowej rzeczywistości szkolnej.

Prognozy demograficzne wskazywały, że docelowa szkoła musi pomieścić 950 uczniów. Zapadła decyzja o remoncie starego budynku wraz z salą gimnastyczną i adaptacja strychu.

Baza lokalowa szkoły w pierwszym roku funkcjonowania gimnazjum była wystarczająca. Biblioteka i czytelnia zostały wyposażone w nowy sprzęt. Działają dwie pracownie komputerowe, mające łącznie 23 stanowiska.

W tamtych latach w użytkowaniu jest głównie nowy budynek dobrze wyposażony w pomoce dydaktyczne oraz parter i pierwsze piętro starego budynku. Rozpoczyna się remont sali gimnastycznej.

Pierwsze lata funkcjonowania Gimnazjum Miejskiego to tworzenie tradycji, budowanie więzi i integracja.
Następne lata przynoszą ogromne zmiany. Liczba uczniów rośnie do 956, uczęszczają oni do 36 oddziałów. Pracę rozpoczyna 27 nowych nauczycieli, łącznie jest 71 pedagogów.

W roku szkolnym 2001/2002 mury placówki opuściło 357 pierwszych absolwentów Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu.
W roku szkolnym 2002/2003 społeczność szkolna podjęła decyzję o działaniach zmierzających do wyboru patrona gimnazjum. Wspólną decyzją uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły kandydatem na patrona został Mikołaj Kopernik.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sierpca dnia 18 czerwca 2003 roku Gimnazjum Miejskiemu w Sierpcu nadano imię Mikołaja Kopernika, wielkiego polskiego astronoma o światowej sławie. Podejmowanych było szereg działań skupionych wokół postaci patrona. Zorganizowaliśmy wiele imprez, liczne konkursy, pokazy, wykłady, wystawy, których celem było przybliżenie postaci uczonego i podkreślenie jego znaczenia dla polskiej, europejskiej i światowej nauki.

Do tradycji szkoły weszły Dni Patrona, coroczne Festiwale Nauki, Turniejada Kopernikańska, Konkurs Literacki „ Od Kopernika do gwiazd”, Konkursy wiedzowe o Mikolaju Koperniku dla uczniów klas pierwszych, Konkursy Multimedialne na prezentację o wybitnym polskim astronomie czy Szkolny Konkurs na Klasową Gazetkę, wykłady wybitnych polskich naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy przedstawiali nie tylko uczniom, ale też społeczności miejskiej śmiałość i nowatorstwo poglądów wybitnego humanisty epoki renesansu.

Gimnazjum stało się placówką oświatową świetnie wyposażoną w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne. We wszystkich salach lekcyjnych znalazły się zestawy interaktywne, dostęp do sieci internetowej. Jesteśmy pierwszą szkołą w powiecie, w której od września 2013 roku nauczyciele i rodzice korzystają z dziennika elektronicznego.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży i oczekiwaniom rodziców, przez cały czas funkcjonowania szkoły, tworzone były klasy, w których realizowano programy własne, innowacje pedagogiczne:
Program własny z matematyki opracowany na podstawie „ Matematyka z plusem”, Poznajemy świat przez matematykę i informatykę, Matematyka może być przyjemna, Matematyka jak melodia myśli, Matematyka nowocześnie i przyjemnie, Program własny na podstawie programu „ Świat biologii”, „ Z biologią za pan brat”, „Biologia, na co dzień”, Program własny „ Edukacja filmowa i teatralna”,Program własny z chemii, Program własny z języka polskiego (dziennikarstwo), Innowacje z wychowania fizycznego (dziewcząt i chłopców): piłka ręczna, piłka nożna, pływanie. Klasa sportowa – piłka ręczna

Staliśmy się inicjatorami i organizatorami Konkursów artystycznych, tematycznych, zawodów sportowych dla młodzieży ze szkół miejskich i powiatowych: Między gimnazjalny Konkurs Matematyczny, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, Powiatowy Konkurs Geograficzny, Konkursy językowe, Konkursy Plastyczne „ Moje miejsce na Ziemi”, „ Wszechświat nas otacza”, Konkurs Poliglota, Turnieje Piłki Ręcznej Dziewcząt i chłopców, Festiwal Piosenki „Odkrywamy talenty.”

Możemy poszczycić się osiągnięciami w Konkursach Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Przez wszystkie lata pracy szkoły uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych MKO. Na poziomie szkolnym corocznie w eliminacjach I etapu brało udział około 120 uczniów. Miano laureata zdobyło 25 uczniów, a tytułem finalisty może pochwalić się 21 uczniów.

Uśredniając, w ciągu każdego roku szkolnego młodzież gimnazjalna uczestniczyła w około 55 różnego rodzaju Konkursach plastycznych, wokalnych, tematycznych, przedmiotowych, fotograficznych, indywidualnie i zespołowo na szczeblu szkolnym, rejonowym, powiatowym, miejskim, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim a także międzynarodowym. Co roku dzięki pracy nauczycieli, opiekunów Kół zainteresowań, motywowaniu uczniów do pracy i rozwijania swych zdolności, umiejętności, talentów w zmaganiach konkursowych brało udział łącznie około 500 uczniów, w tym łącznie około 150 było wyróżnionych – zdobywali czołowe miejsca, otrzymywali wyróżnienia, czy przechodzili do następnych etapów.

W ciągu dziewiętnastu lat istnienia gimnazjum podejmowaliśmy wiele ciekawych działań, aby podnieść jakość pracy, promować uczniów, przybliżać środowisko szkolne na forum miejskim, powiatowym, rejonowym. Była to organizacja uroczystości, imprez skierowanych do szeroko rozumianej społeczności lokalnej. Znakiem rozpoznawczym gimnazjum stały się swoistego rodzaju programy, które wyróżniały się bardzo wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym, ciekawymi rozwiązaniami scenicznymi, niebanalnym podejściem do poruszanych w spektaklach problemów i tematów.

To z inicjatywy gimnazjalistów odbył się pierwszy Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej, skierowany do nauczycieli z miejskich szkół i przedszkoli. Tradycja obchodów Miejskiego Dnia Edukacji jest kontynuowana. gimnazjaliści włączali się do organizacji wielu imprez uroczystości miejskich, związanych z obchodami świąt i rocznic narodowych:– Święto Niepodległości, Rocznica Wybuchu II wojny światowej, Miejskie Mikołajki, Eco – moda, Festyn Maksymiliański, wystawianie spektakli teatralnych w innych szkołach i przedszkolach, np. „ Zimowe opowieści”, „ Opowieść wigilijna”, organizacja powiatowego programu społecznościowego „ Profilaktyka a Ty”, a w jego ramach wystawianie spektakli profilaktytcznych, Rocznica Powstania Styczniowego, Gry Miejskie.

Możemy poszczycić się projektami szkolnymi, które na stałe weszły do Kalendarza i przeprowadzane są tradycyjnie: Gimnazjalne otrzęsinki, Rajd Integracyjny „Trzymaj Formę”, Jasełka Bożonarodzeniowe, Dzień Wiosny, Szkolny Dzień Profilaktyczny, Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, Wielkie Szkolne Czytanie, Gra szkolna „ Konstytucja 3 Maja” , Turniejada Kopernikańska, przyznawanie nagrody „ Złoty Kopernik”, Szkolne Debaty poruszające aktualne problemy społecznościowe.

Z wielkim powodzeniem realizowaliśmy projekty edukacyjne i społecznościowe. Uczniowie brali udział w Międzynarodowej Kampanii Poszukiwania Asteroid w ramach programu EV – MOU Pan -Stars, w badawczej kampanii Klimatycznej Globe w Ogólnopolskim Programie Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego „ Ortograffiti”, w Ogólnopolski Projekcie Edukacyjnym „ Lepsza szkoła”, w projekcie „ B jak bezpieczny, N jak niechroniony”, „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”, „ Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”, Teatr szkolny, realizowaliśmy program „Trzymaj formę”, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „ Rok dla Niepodległej”, „Cyfrowobezpieczni”, Sierpeccy Badacze.

Należy podkreślić działania profilaktyczne, które skierowane były do uczniów, w dobie niebezpieczeństwa i zagrożeń. To programy typu: „ Dziękuje, nie palę”, program przeciw uzależnieniom, „ Narkotyki, dopalacze – nie daj się wciągnąć”. „ Złość pod lupą”’ „ Gimnastyka umysłu”’, „ Wyloguj się do życia”, „ Stop cyberprzemocy”, obejrzenie spektakli „ Trzeźwy wybór”. Byliśmy współorganizatorami powiatowej debaty profilaktycznej na temat „ Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”’, prezentowaliśmy Dobre Profilaktyki „ Życie zapisane w gwiazdach”.

Organizowaliśmy imprezy profilaktyczne w ramach realizacji programu Profilaktyki Rówieśniczej - „Profilaktyka a Ty” dla uczniów ze szkół miejskich i powiatowych, wystawiliśmy spektakle między innymi „ Pozwól sobie pomóc”, „ Życiorysy pisane narkotykami”, „Dzwonek”.

Znaczną rolę w codziennej pracy gimnazjum odgrywały organizacje szkolne i stowarzyszenia: Samorząd szkolny, Ruch Czystych Serc, Drużyny ZHP, PCK, LOP, Klub Europejski, Uczniowski Klub Sportowy Orlęta, Szkolne Wolontariaty „ Anielskie Orlęta, „ Szansa na życie”
Sport – mimo braku hali sportowej i przez wiele lat – boiska, niewątpliwym osiągnięciem szkoły są wysokie miejsca w zawodach sportowych. Średnio, każdego roku uczniowie naszej szkoły reprezentowali placówkę w około 35 zawodach, łącznie było to około 700 uczniów ( dziewcząt i chłopców).
Szkoła wielokrotnie zajmowała pierwsze miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół powiatu sierpeckiego

Pod koniec roku szkolnego 2017/18 nastąpiła modernizacja boiska szkolnego. W skład kompleksu weszła bieżnia, rozbieg, koło do pchnięcia kulą.

Słowa: „ Żadna rzecz nie jest cenniejsza od wiedzy” przyświecały każdemu z nas. O skuteczności tych działań świadczą też zdobyte certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „ Szkoła bez przemocy”, „ Mistrzowie Kodowania”, „ Zdrowie i szkoła”, „ Szkoła odkrywców talentów”,” Bezpieczna szkoła , bezpieczny uczeń”,” Oranżerie naukowe”, „ Aktywne uczestnictwo w programach ekologicznych”, „ Cyfrowo bezpieczni”, „ Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka”, „B-jak bezpieczny, N- jak niechroniony”.
Wszystkie nasze działania skupiały się wokół nadrzędnych wartości – budowania szkoły zgodnie z oczekiwaniami lokalnej społeczności, a fundamentem tego procesu stanowiło hasło będące misją gimnazjum – „ Szkoła – pracy, nauki, sukcesy”.

Gimnazjum Miejskie w Sierpcu stało się szkoła znaną i popularną w mieście, powiecie, regionie, województwie. Placówka jest przyjazna uczniom, którzy są najważniejsi i do nich skierowany jest cały proces dydaktyczno – wychowawczy, zapewniający wszechstronny rozwój, rozwijanie talentów i zainteresowań oraz pomoc. Nauczyciele dobrze rozumieją i realizują swoje zadania, stawiając ucznia na pierwszym miejscu.

Nasze gimnazjum stało się szkoła nowoczesną, ukierunkowaną na wszechstronny rozwój młodego człowieka. Młodzież ma tu zapewnione warunki umożliwiające zdobycie wiedzy i przygotowujące ją do dalszego kształcenia. Wysoko kwalifikowana Kadra, spójny program wychowawczo – profilaktyczny, zajęcia pozalekcyjne, pomoc uczniom z trudnościami, współpraca z rodzicami, instytucjami wspierającymi rozwój młodych ludzi, wsparcie władz samorządowych sprzyjały podnoszeniu jakości edukacji i integracji społeczności szkolnej. Szkoła przygotowuje wychowanków do życia społecznego, inspiruje do samodzielnego działania.

W ciągu 19 lat Gimnazjum Miejskie ukończyło 3687 ( trzy tysiące sześciuset osiemdziesięcioro siedmioro) absolwentów. W placówce znalazło zatrudnienie 172 ( sto siedemdziesięcioro dwoje) nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Dzięki wytrwałej, solidnej i twórczej pracy zespołu nauczycieli i innych pracowników, możemy dziś mieć satysfakcję z dobrze spełnionej misji.
Adres szkoły
Gimnazjum Miejskie
im. M. Kopernika
ul. Braci Tułodzieckich 2
09-200 Sierpc
tel/fax: 0242751175
e-mail: gm@edu.sierpc.pl
Znajdź nas na
Szkoła z klasą
15 - LECIE
Teatr szkolny
Bezpieczna szkoła
B&N
Szkoła bez przemocy
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Pracownie Internetowe
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.02 9,993,921 Unikalnych wizyt