B&N
Dodane przez root dnia Październik 11 2015 20:13:34

Gimnazjum Miejskie w Sierpcu w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiło do projektu „B&N - B jak Bezpieczny, N jak Niechroniony"

 

Celem głównym programu jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów oraz wprowadzenie szeregu długofalowych działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Szkoła w roku szkolnym 2015/2016 zaplanowała następujące działania zmierzające do osiągniecia celu programu:

  1. Bank Odblasków (stosowanie elementów odblaskowych) - zwiększanie bezpieczeństwa swojego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I (Edukacja dla Bezpieczeństwa) prowadzone będą cały rok według opracowanych konspektów, z wykorzystaniem filmów i prezentacji.

  2. Dzień Bezpieczeństwa (marzec, październik)

    - Konkurs szkolny o bezpieczeństwie dla klas I

    - Spotkania z przedstawicielami Policji podczas których poruszane będą zasady bezpieczeństwa.