Bezpieczna szkoła
Dodane przez root dnia Październik 11 2015 19:18:34
„BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ”


W dniu 30.09.2015 roku Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu przystąpiło do V edycji ogólnopolskiego konkursu: „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ” organizowanego przez Fundację Państwo Obywatelskie oraz Komitet Honorowy.

Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 16.11. 2015 r. do 31.05.2016 r.

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów.

Gimnazjum przystępując do konkursu przyjęło na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1" do „10". Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań.

Realizatorami zadań konkursowych będą uczniowie, Rada Pedagogiczna oraz eksperci z instytucji współpracujących ze szkołą.
Całość konkursu koordynuje Zespół Wychowawczy oraz nauczyciele zajęć artystycznych, informatycznych i edukacji dla bezpieczeństwa.

Do pobrania: konkursbs.doc, konkursbs.pdf.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ KONKURSOWYCH

„BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ”


Do pobrania: sprawozdanie.doc, sprawozdanie.pdf.