Pożegnanie Absolwentów
Dodane przez admin dnia Czerwiec 23 2017 16:17:42

22 czerwca 2017 roku w Centrum Kultury i Sztuki odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów gimnazjum. Zgromadziło się na niej wielu gości. Wśród nich byli: zastępca burmistrza pani Ewa Leszczyńska, prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZNP pani Teresa Domagalska, dyrektorzy sierpeckich placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturalnych oraz rodzice. ...
Treść rozszerzona
22 czerwca 2017 roku w Centrum Kultury i Sztuki odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów gimnazjum. Zgromadziło się na niej wielu gości. Wśród nich byli: zastępca burmistrza pani Ewa Leszczyńska, prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZNP pani Teresa Domagalska, dyrektorzy sierpeckich placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturalnych oraz rodzice.

Zakończenie roku dla uczniów klas III rozpoczęło się od odśpiewania hymnu państwowego i wprowadzenia sztandaru szkoły. Wicedyrektor Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu pani Dorota Cendrowska pogratulowała młodzieży osiągnięć w nauce, podziękowała rodzicom i nauczycielom. Życzyła absolwentom wyboru właściwej drogi i bezpiecznych wakacji. Poinformowała również o wysokich wynikach egzaminu gimnazjalnego uzyskanych z poszczególnych przedmiotów. Następnie uczniowie klas trzecich złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Tekst ślubowania wraz z podpisami został przekazany na ręce dyrektor pani Doroty Cendrowskiej. Kolejnym punktem uroczystości było przyjęcie sztandaru przez uczniów klas drugich. Uczniowie wręczyli kwiaty dyrekcji szkoły i wszystkim nauczycielom, dziękując tym samym za trzyletnią edukację i wychowanie. Po odśpiewaniu pieśni szkoły wyprowadzono sztandar i rozpoczęła się część artystyczna - mająca formę refleksyjno- żartobliwych podziękowań dla dyrekcji, nauczycieli przedmiotów, wychowawców, pracowników szkoły i rodziców - przygotowana przez panią Małgorzatę Murawską , panią Małgorzatę Trojanowską. Za dekorację odpowiedzialna była jak co roku pani Elżbieta Gąsiorowska wspierana przez wychowawców naszych absolwentów. Części artystycznej towarzyszyła prezentacja multimedialna ( pani Marta Turalska) składająca się ze zdjęć zgromadzonych przez trzy lata spędzone przez uczniów w murach gimnazjum, przypominających wspólnie spędzone chwile w trakcie uroczystości szkolnych i klasowych czy wyjść poza szkołę i wyjazdów.

Rodzice uczniów wyróżniających się w nauce odebrali listy gratulacyjne, a ci, którzy byli zaangażowani w życie szkoły i społeczności klasowych otrzymali od wychowawców podziękowania. Uczniowie wyróżniający się najlepszymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem otrzymali nagrody książkowe. Podobnie było z uczniami zdobywającymi sukcesy w konkursach przedmiotowych i mającymi osiągnięcia sportowe. Nagrodami uhonorowano aktywną pracę w kole teatralno – recytatorskim, dziennikarskim, wokalnym, pracę w Samorządzie Uczniowskim, aktywną działalność w Związku Harcerstwa Polskiego. Doceniono pracę członków pocztu sztandarowego , grupę charytatywną " Anielskie Serce" i wolontariat " Szansa na życie" . Nagrodzono również najlepszych czytelników w szkole wśród uczniów klas III i tych, którzy mieli stuprocentową frekwencję. Wspólnie przeżyliśmy tę niezwykle piękna i wzruszająca uroczystość.